Uitleg over je persoonlijke horoscoop

Je persoonlijkheid

    

De Zon en JE STERRENBEELD

Je sterrenbeeld wordt bepaald door je geboortemaand en door de daarmee
samenhangende stand van de Zon. Wij draaien in een jaar in ongeveer 365 dagen
rond de Zon. Vanaf de aarde gezien loopt de Zon in een jaar in een vast ritme in
365 dagen door alle twaalf sterrenbeelden heen.
Het sterrenbeeld waar de Zon in staat op het moment van jouw geboorte wordt jouw
sterrenbeeld genoemd.
In jouw horoscooptekening kun je zien wat jouw sterrenbeeld is door te kijken
waar het symbool voor de Zon staat.

De Zon, en dus je sterrenbeeld, staat in de astrologie voor de kern van je
persoonlijkheid, je 'echte ik'. Al jong herken je meestal al de kenmerkende
eigenschappen van je sterrenbeeld.
Elk sterrenbeeld heeft zijn prettige en minder prettige kanten. Het is de kunst jezelf
te blijven, maar jezelf wel bij te schaven. Dat betekent dat je de mindere kanten wat
corrigeert en de mooie eigenschappen optimaal benut.
Er zijn sterrenbeelden waar jij je sterk verwant mee voelt, en andere
sterrenbeelden waarvan je veel kunt leren, juist omdat je zo anders bent.
Deze laatste sterrenbeelden worden hier voor je toegelicht, want tenslotte optimaliseer
je jezelf het meeste als jij je zwakke kanten onder ogen ziet.


 in Tweelingen  Vele gedachten doorkruisen jouw hemel Twee zielen in gesprek, soms velen in koor Jouw geest is dan boven, dan beneden Boodschapper der Goden, volg ieder spoor Jij gaf ons de woorden tot spreken en zingen De melodie te leren horen van bomen en water Leven is voor jou een stoelendans der dingen Splinterend en wankelmoedig kan je leven Zoekend naar doel, zin en het juiste pad Verdwaald in keuzes en mogelijkheden Als dwaas die onbezonnen de afgrond in stapt Jij leert ons een oplossing voor alle problemen Speels en flexibel, luchtig dansend in het licht Is alles belangrijk en zwaar of zullen we spelen? Zo vluchtig als een vlinder kan jij zweven Meewaaiend als eendagsvlieg met alle winden Spelend en duikelend, met leven verweven Zo sympathiek door je humor en je weten.
De twee kanten in jouw wezen veroorzaken boeiende discussies in je hoofd. Het is als het ware alsof je steeds tegen jezelf moet praten. Dat is lastig. Jouw antwoorden kunnen wisselend zijn als mensen je mening vragen, omdat jouw verschillende facetten verschillend denken. Communicatie, contact en levendigheid zijn eerste levensbehoeften voor jou. Je bent benieuwd naar alles en iedereen om je heen en je slurpt informatie op als een spons. Je weet veel over allerlei onderwerpen en kunt daardoor met ieder gezelschap meepraten. Als je de diepte in moet, wordt het moeilijker. Dan blijkt je kennis beperkt te zijn. Mensen zien je hierdoor soms als oppervlakkig en wispelturig. Dat is soms waar, maar aan de andere kant is het jouw doel om steeds te blijven leren en overal wat van te weten. Dat is ook handig als je contacten legt. In een gezelschap weet jij iedereen geanimeerd met elkaar in gesprek te brengen. Je bent als het ware een verbindende schakel in het leven. Via jou kent iedereen iedereen. Je kunt het meeste leren van: Boogschutter: uit de veelheid van informatie een visie leren creren. Steenbok: een degelijke structuur aan je leven leren aanbrengen. Schorpioen: je leren verdiepen in de zaken die er echt toe doen. Maagd: problemen leren uitzoeken tot in detail. Vissen: leren voelen in plaats van denken.


 De Zon en het huis waarin hij valt. 
Zoals je in je horoscoop kunt zien, staat je Zon niet alleen in een sterrenbeeld, maar ook in een huis Omdat je Zon zoveel vertelt over je persoonlijkheid, is dit huis ook heel belangrijk. Dat huis geeft het levensgebied aan dat door de Zon wordt geactiveerd. Soms lijken de uitspraken over je sterrenbeeld en die over het huis waarin je Zon staat van elkaar te verschillen. In dat geval moet je bedenken dat je sterrenbeeld aangeeft wie je van binnen bent en het huis hoe het eruit komt in de buitenwereld. Mensen voelen zich van binnen soms anders dan ze naar buiten toe laten merken. Mensen zitten vaak heel tegenstrijdig in elkaar. Dat is soms zichtbaar in uitspraken op deze Cd-rom, die elkaar tegen lijken te spreken. Deze Cd-rom laat je zien wie je bent in allerlei verschillende facetten.


Je zoekt de top van je kunnen.
Je bent ambitieus en wilt je top bereiken. Je wilt gezien worden in de wereld en je 
positie daar is een belangrijk item voor je. Je wilt op n of andere manier 
belangrijk zijn en maatschappelijke bevestiging verwerven. Daar kan je met hart en 
ziel voor gaan. Wel kan je teveel waarde gaan hechten aan status en de reactie van 
de buitenwereld op jouw prestaties. Wordt je eigenwaarde bepaald door wie je 
bent of door wat je doet? Jij neigt naar het laatste. Vind een goede middenweg. 
Dat zal je het meest bevredigen.
Belangrijke begrippen voor jou: succes, ambitie, prestatie, status.
 Je Zon staat in huis 10.


 De Maan in teken. 
Naast je sterrenbeeld is je Maan een heel belangrijke factor in je persoonlijke geboortehoroscoop. Ook je Maan staat in een sterrenbeeld en dat sterrenbeeld bepaalt je gevoelsreacties en emotionele wijze van reageren. Je kent het misschien wel: soms vind en denk je het ene, maar voel je het andere. Dat gevoel heeft met de Maan te maken.


Vanuit je gevoel reageer je vaak dramatisch en extravert.
Je bent een expressief type, met gevoel voor drama en creativiteit. Je voelt je dan 
ook het beste als je je op n of andere manier dramatisch en creatief  kunt uiten. 
Je hart is zo vol met gevoel, dat het regelmatig dreigt over te stromen. Je gevoel 
voor mensen is sterk en expressief. Als je verliefd bent, dan kan dat je gevoelsmatig 
totaal in bezit nemen en je wilt de wereld aan zijn of haar voeten leggen. En als je 
kinderen of huisdieren hebt, doe je alles om hen totaal te beschermen.
 Je hebt je Maan in Leeuw.


Je Ascendant. 
Je Ascendant vertelt hoe je de buitenwereld tegemoet treedt. Elk mens neemt, onder invloed van omgeving en levenservaringen, een bepaalde houding aan. Jouw geboortetijd is bepalend voor het sterrenbeeld op je Ascendant. Dit sterrenbeeld laat zien hoe jij optreedt in de buitenwereld. Meer informatie over wat de Ascendant precies is kun je op deze cd-rom vinden bij 'Wat is Astrologie'. Je Ascendant is een soort 'toegangspoort' naar je innerlijk. Zo'n toegangspoort kan heel open en toegankelijk zijn, zoals bij een Boogschutter-Ascendant, maar ook gesloten zoals bij een Schorpioen-Ascendant. Soms is je houding naar buiten heel anders dan wat zich binnenin afspeelt, als je sterrenbeeld erg verschilt van de Ascendant. Zo zal een Vissen-sterrenbeeld met een Leeuw-Ascendant naar buiten toe krachtig en stoer over komen (Leeuw), terwijl de persoon innerlijk gevoelig en onzeker is (Vissen). Man en vrouw reageren soms wat anders op de eigenschappen van een sterrenbeeld of Ascendant door culturele of hormonale oorzaken. Dit wordt vaak zichtbaar in het gedrag naar de buitenwereld toe. In de tekst over je Ascendant vind je daarom wat informatie over de verschillen tussen man en vrouw. Je stijl en uiterlijk worden sterk door je Ascendant benvloed. Dit is een sterke factor, maar niet de enige factor die je uitstraling bepaalt. Een horoscoop is complex en het samenspel van alle elementen daarin bepalen zowel de innerlijke als uiterlijke factoren die in aanleg bij jou aanwezig zijn. Je Descendant geeft aan welke eigenschappen je bij een ander zoekt. Daarom is de Descendant een aanwijzer voor hoe je in relaties staat en welk type partner je zoekt. De onderstaande beschrijvingen voor de Ascendant kan je ook toepassen op de Descendant, maar dan als typering van het type partner dat je aantrekkelijk vindt.


 Maagd-Ascendant: correct en bescheiden.
Je komt rustig, bescheiden en correct over. Je bent opgevoed met strakke 
fatsoensnormen en regels. Je kijkt kritisch naar jezelf en naar anderen, al zal je je 
kritiek niet snel uiten. Je let sterk op je eigen gedrag en daardoor kom je niet zo 
spontaan over. Je bent nuchter. Je bent gewend om jezelf te corrigeren en jezelf te 
analyseren. Je wilt perfect overkomen en dat vergt veel aandacht. Je lichaam ervaar 
je als heel belangrijk. Jij hecht sterk aan persoonlijke hygine en maakt je snel 
zorgen over je gezondheid.
Als je een man bent, ben je nogal rationeel ingesteld. Je kunt soms wat cynisch 
overkomen. Als je een vrouw bent, sta je altijd klaar voor een ander. Je voelt je 
snel schuldig als je 'nee' moet zeggen, uit angst tekort te schieten.

Je kledingstijl is wat traditioneel. Je steekt jezelf net in het pak. Misschien houd je 
van de secretaresselook, collegelook of een Engelse stijl. Ruitjes en fijne dessins 
spreken je aan in klassieke kleuren en stoffen. Midden- en donkerblauw en 
natuurlijke groentinten spreken je aan en geven je een prettig gevoel. Jasjes van een 
wollen stof met een soepele blouse, shawl of das worden vaak door jou gekozen.

Je Descendant staat in Vissen. In een relatie ben je gevend en romantisch en kan je 
jezelf geheel verliezen. Je valt vaak op gevoelige, spirituele of soms vage, 
problematische types. Het lijkt erop dat je relatie een soort tegenwicht vormt voor 
je wat nuchtere levenshouding. In relaties kan het verleidelijk voor je zijn 'de 
reddersrol' op je te nemen.