Uitleg over je persoonlijke horoscoop

Jij en de maatschappij

    


Denken en leren.
In elke horoscoop zijn meerdere aanwijzingen voor je capaciteiten om te 
denken en te leren. Mercurius geeft in je horoscoop aan hoe je in jezelf 
denkt en hoe je leert.


Je bent een betrokken denker.
Je bent vooral ge´nteresseerd in mensen en hun beleving. Als je wiskundige 
leerstof moet begrijpen en technisch moet denken, valt je dat zwaar. 
Je bent niet zo'n gedisciplineerd type, maar je doet je best als je de 
docent aardig vindt.
 Je hebt Mercurius in Kreeft.


School.
Je 3e huis laat zien op welke wijze je op school functioneert. Soms komt dit 
overeen met je innerlijke denkprocessen, maar soms ook helemaal niet. 
Dat kan betekenen dat je op school anders bent in je leren en denken dan 
wanneer je niet hoeft te presteren.


Je wilt de diepte in op school.
Je wilt de diepte in en alles weten over onderwerpen die je boeien. Op 
school kan je last hebben van de veelheid en oppervlakkigheid van de 
aangeboden stof. Je hebt een scherpe, analytische geest, maar presteert 
wellicht minder doordat je oppervlakkige kennis niet gemakkelijk opneemt. 
Contacten met klasgenoten lopen minder gemakkelijk. Je bent wat 
gesloten en sommigen zijn bang voor je scherpe inzichten. 
Dat kan in extreme gevallen leiden tot gepest worden. 
 Je 3e huis staat in Schorpioen.


Je werk: wat zijn je mogelijkheden in de maatschappij.

Je 6e huis geeft aanwijzingen over de manier waarop in je het dagelijkse 
leven zaken aanpakt, je methodiek, werkhouding en omgang met 
collega's. Huis 6 geeft aan hoe de dagelijkse gang van zaken moet zijn in 
het bij jou passende beroep. Ben je een kantoortype, of kan je niet lang stil 
zitten op een stoel? Wil je leiding geven aan je collega's of werk je liever 
achter de schermen?


Jij doet alles op je eigen wijze.
Je bent zeer onafhankelijk in je werk, maar toch ook sociaal. Je vindt dat 
iedereen de ruimte moet hebben om zichzelf te zijn en zijn persoonlijkheid 
moet kunnen ontwikkelen. Je oordeelt liever niet en laat iedereen vrij. 
Je hebt moeite met autoriteit. Je beslist zaken bij voorkeur democratisch. 
Je functioneert graag in een groep of met groepen en doet je best om een 
sociale opstelling te tonen zonder je vrijheid in te leveren. Je wordt 
daardoor door velen een goede collega gevonden, al vinden ze je wat eigenwijs.
Je bent vlot, origineel en onnavolgbaar in je aanpak. Je bent wel wat 
tegendraads en wilt alles op je eigen manier uitproberen. Je bent altijd 
genegen je medestudenten te helpen en weet inventieve oplossingen voor 
alle problemen te vinden.
Je ontwikkelt bekwaamheden in sociale of technologische richtingen.
 Je 6e huis staat in Waterman.


Je roeping.
Het tiende huis bevat talenten en eigenschappen die in je functioneren in 
de wereld tot ontwikkeling moeten komen. Soms ben jij je aanvankelijk niet 
bewust van deze talenten. Vaak zijn het aspecten die je bij anderen 
bewondert, of waar je juist een hekel aan hebt omdat je onbewust de 
bezitter van deze eigenschappen benijdt.


Je ontwikkelt veelzijdigheid en communicatieve aspecten.
Je ontwikkelt je tot een veelzijdige persoonlijkheid met veel 
communicatieve kwaliteiten. Je kunt uitstekend en vlot met mensen 
omgaan en weet jezelf en je producten leuk te verkopen. Je leert graag 
van anderen en aan anderen. Je geeft objectieve informatie, maar kan het 
ook een uitdaging vinden om wat te spelen met de waarheid. Je bent 
ge´nteresseerd in taal, literatuur en de media.
 Je 10e huis staat in Tweelingen.