Uitleg over je persoonlijke horoscoop

Je leerpunten

    


Je gelukspunt: waar ben jij het meest totaal jezelf.
Je gelukspunt, ook wel het Pars Fortunae genoemd, vat de invloeden 
van de drie belangrijkste factoren in je horoscoop samen. Door een 
bepaalde berekening bevindt zich hier een soort energiepunt tussen 
Ascendant, Sterrenbeeld en Maanpositie. Het gelukspunt is een soort 
synthese van je persoonlijkheid en geeft eigenschappen en situaties 
aan waar jij je prettig en een eenheid voelt.


 Je gelukspunt in Weegschaal: relaties zijn jouw weg tot geluk.
Je gelukspunt wijst je op het belang van een fijne, harmonische relatie 
in je leven. Je functioneert optimaal als je in balans verkeert met de 
mensen om je heen en het gevoel hebt dat er van liefdevolle 
gelijkwaardigheid sprake is. Je hebt veel behoefte aan een innerlijk 
gevoel van harmonie en voelt je het meeste in evenwicht als je op een 
kalme, prettige manier met mensen om kan gaan.


De Maansknopen: je karmische lessen.
Als je er over nadenkt, is het wonderlijk dat je al met een kant-en-klaar 
pakket aan eigenschappen ter wereld komt. Elk kind is uniek en anders 
en de horoscoop laat zien dat alles al redelijk vast ligt. Veel astrologen 
geloven daarom dat dit slechts te verklaren is door reïncarnatie, ofwel 
door het bestaan van vorige levens. 
De Maansknopen zijn de twee knooppunten van de banen van de Zon 
en de Maan. Zij geven informatie over belangrijke hoofdlijnen van 
vorige levens, maar ook over belangrijke items in je opvoeding. 
De knooppunten liggen ten noorden of ten zuiden van de evenaar en 
heten daarom Noordelijke Maansknoop en Zuidelijke Maansknoop.


Je levensopdracht: hoe leer ik mij veilig voelen in het leven.
 Je hebt de Noordelijke Maansknoop in Stier.
 Je hebt de Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen.

Toen je kind was:
Het jonge kind met de Noordelijke Maansknoop in Stier heeft veel 
behoefte aan materiële en emotionele zekerheid. Hij hecht sterk aan zijn 
eigen spulletjes en kan de neiging hebben om veel te snoepen als hij zich 
niet lekker voelt. Het kind houdt niet van confrontaties en veranderingen 
en zou het liefste met rust gelaten worden en lekker bezig zijn in zijn eigen 
wereldje op zijn eigen manier: lekker tekenen, kleien en knutselen. 
Al snel merkt het kind echter, door zijn overgevoeligheid, dat de wereld 
vaak bedreigend is. Zo voelt hij van alles en merkt dat er vele 
spanningsvelden om hem heen zijn die zijn veiligheid bedreigen. In huis 
voelt het kind vele emoties van zijn ouders, maar begrijpt ze niet. Het kind 
voelt zich snel aangevallen en bedreigd en ontwikkelt een defensief 
gedrag. Hij trekt zich terug in zijn schulp en probeert alles in de gaten te 
houden. Hij krijgt het gevoel dat er steeds iets boven zijn hoofd hangt en 
verwacht steeds het ergste. Door deze angsten wordt de veiligheid 
ingrijpend aangetast en wordt het kind steeds meer op zichzelf terug geworpen.
Deze angsten vinden hun wortels in vorige levens. 

De Noordknoop in Stier wijst op grote verliezen in materieel en emotioneel 
opzicht, die het basisvertrouwen in zichzelf en het leven hebben 
aangetast. De Zuidelijke Maansknoop in Schorpioen wijst op traumatische 
ervaringen als oorlog, incest en andere vormen van (seksueel) geweld die 
de persoon dwongen tot overleven. Dat gevoel van te moeten overleven 
en van dreiging komt in dit leven zeer sterk naar voren en maakt je 
geneigd tot het ontwikkelen van 'veilig' gedrag. Veilig gedrag betekent in 
deze context: je gedeisd houden en er voor zorgen dat je niet opvalt. Altijd 
iedereen observeren en alert blijven, zodat niets je onverhoeds kan 
overkomen. Je voelt je nooit veilig, want ieder moment kan dood of 
dreiging je pad kruisen. Misschien heb je een jeugdsituatie meegemaakt 
waarin jij je bedreigd voelde. Het kan ook een gevoel zijn wat je overnam 
van één van je ouders, bijvoorbeeld van een ouder die met psychische 
problemen of een trauma kampte. In elk geval ben jij erg gevoelig voor 
deze dingen en reageer je vaak overdreven defensief. Je voelt je snel een 
kat in het nauw en doet je uiterste best de psyche van de mensen om je 
heen te ontleden om hun stappen te kunnen voorspellen. Daar ben je ook 
goed in: je kent de ander door en door, maar fixeert je vaak op die 
eigenschappen of zaken die niet in orde zijn. Het valt je moeilijk om niet 
'tussen de regels door te lezen' en gewoon maar te aanvaarden dat 
sommige mensen misschien liegen en dat dit misschien ook niet altijd erg 
of gevaarlijk hoeft te zijn. Want welk mens is tot de bodem eerlijk tegen 
een ander en waarom zou hij dat moeten zijn? 

Als volwassene moet je leren erop te vertrouwen dat je meer ontspannen 
kunt leven als je niet steeds denkt dat er 'een bom valt' en dat niet alle 
bommen voor jou persoonlijk bedoeld zijn. Probeer rust te vinden. Laat 
jezelf lekker verwennen, masseren en maak contact met de aarde. Het kan 
erg helpen om liefde voor het aardse te ontwikkelen en te genieten van de 
tuin, het huis en allerlei eenvoudige aardse genoegens. Probeer een 
evenwicht te vinden tussen je diepgang en de opdracht om het leven lief te 
hebben en je ontspannen door het leven te begeven. De komende jaren 
zullen je daarbij helpen. De leermeester Saturnus loopt door Stier en zal je 
misschien veel praktische problemen voor leggen om je goed te doen gronden.


Taboes en andere onderdrukte eigenschappen.
Elk mens heeft eigenschappen waarvan hij het gevoel heeft dat ze 
negatief zijn of niet geaccepteerd worden. Hierdoor ga je deze 
eigenschappen onderdrukken, maar verdwijnen doen ze niet. Ze blijven 
als het ware rondspoken in je psyche, net onder de oppervlakte tot het 
moment dat die 'negatieve eigenschap' zich weer laat zien. 
Je horoscoop laat je zien wat je 'taboe' is en wat de positieve kanten 
zijn die verscholen zijn achter jouw 'negativiteit'.
Deze innerlijke taboes staan in het 8e huis van de horoscoop.


Jouw taboe: egoïsme en boosheid.
Al jong heb je het gevoel gekregen dat men er niet op zat te wachten 
als jij je gevoel van onvrede, irritatie of woede uitte. Je voelde je al 
gauw een egoïst als je op wilde komen voor jezelf. Hierdoor ben je 
geneigd om je boosheid op te potten, zodat het wel erg fel kan 
vlammen in jouw binnenste. Je woede kan zich tegen jezelf gaan 
richten, omdat dat veiliger lijkt. 
Het onderdrukken van deze gevoelens kan leiden tot veel innerlijke 
onrust en irritatie. Je komt te weinig op voor jezelf en kunt moeilijk bij je 
kracht komen. Als jij je 'egoïsme' weet te aanvaarden, dan zal je 
ontdekken dat je in wezen gewoon gezond voor jezelf wilt opkomen en 
je eigen dingen in het leven wilt doen op je eigen manier.
 Jouw 8e huis staat in Ram.


Spiritualiteit.
We leven in een wereld die materieel en zichtbaar is. Toch heb je 
misschien het gevoel dat 'er meer is tussen hemel en aarde' en voel je 
behoefte om je op jouw manier te verdiepen in geestelijke zaken.
Je 12e huis laat zien hoe je spiritualiteit benadert en je laat inspireren.


Spirituele autoriteit.
Het ligt misschien aanvankelijk niet zo voor de hand om je in 
spiritualiteit te verdiepen. Toch is dat nu juist de wijze voor jou om een 
stuk zelfaanvaarding te ontwikkelen en je eigenwaarde te stimuleren. 
Je zult merken dat je in staat bent anderen te inspireren en roept 
daardoor bewondering op. Je weet een bijzondere sfeer te creëren en 
kunt een opvallende bijdrage geven. Je wilt je persoonlijkheid wellicht 
in dienst stellen van het Hogere.
 Jouw 12e huis staat in Leeuw.